აქ განთავსებულია მასალები, რომლებიც ელსწავლების კოორდინატორებს დაეხმარებათ ტრენინგების დროს აკადემიური პერსონალისათვის იმ საბაზისო ტექნიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში, რომლებიც აუცილებელია ელსწავლების გარემოში სამუშაოდ. მოცემული სახელმძღვანელოები მოიცავს სისტემაში შესვლის, პაროლის გამოცვლის, რესურსების ატვირთვის, კურსის რედაქტირების და სხვა ფუნქციებს. ეს მასალა სასარგებლო იქნება მათთვისაც, ვინც დამოუკიდებლად ცდილობს სისტემაში ნავიგაციას.

აქ განთავსებულია მასალები, რომლებიც ელსწავლების კოორდინატორებს დაეხმარებათ ტრენინგების დროს აკადემიური პერსონალისათვის იმ საბაზისო ტექნიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში, რომლებიც აუცილებელია ელსწავლების გარემოში სამუშაოდ. მოცემული სახელმძღვანელოები მოიცავს სისტემაში შესვლის, პაროლის გამოცვლის, რესურსების ატვირთვის, კურსის რედაქტირების და სხვა ფუნქციებს. ეს მასალა სასარგებლო იქნება მათთვისაც, ვინც დამოუკიდებლად ცდილობს სისტემაში ნავიგაციას.